Kontakt

9116 9263

Kontakt Regionernes
Videncenter for Miljø
og Ressourcer

mail@miljoeogressourcer.dk

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte regionerne, hvis du ønsker flere oplysninger om jordforurening:

Danske Regioner: www.regioner.dk

Region Hovedstaden: www.regionh.dk

Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Region Nordjylland: www.rn.dk

Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk

Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer: www.miljoeogressourcer.dk

Læs den nyeste redegørelse

Regionerne udgiver hvert år en publikation, som beskriver regionernes arbejde med jordforurening i tekst, figurer, cases, nøgletal og tidsserier.

Se publikation