9116 9263

Kontakt Regionernes
Videncenter for Miljø
og Ressourcer

mail@miljoeogressourcer.dk

Viden om

Forurenede Boliggrunde

Regionernes indsats sikrer menneskers sundhed mod risikoen fra jordforurening

Regionerne ønsker, at beboere på en forurenet grund skal kunne føle sig trygge ved at bo der. Undersøgelser af forurenede boliggrunde handler derfor først og fremmest om at afklare risikoen i forhold til boligens indeklima og kontakten med forurenet jord fx i haven.

Indsatsen prioriteres

Regionerne har ikke penge til at håndtere alle forureninger. Indsatsen skal prioriteres efter en rækkefølge, hvor de værste jordforureninger håndteres først.

Indeklimaet vejer tungere end risikoen for at komme i kontakt med den forurenede jord, fordi det er lettere at dække områder med forurenet jord i haven af end at løse problemer med dårligt indeklima i boligen.

Råd og vejledning er også en del af regionernes indsats. For eksempel om muligheden for at få undersøgt forureningen, og muligheden for at komme under værditabsordningen.

Mistanken afklares

Ejeren af en muligt forurenet boliggrund har ret til at få sin grund undersøgt af regionen inden for ét år, hvis boligejeren beder om dette. Undersøgelsen betales af regionen og er derfor gratis for boligejeren.

Værditabsordningen kan hjælpe

Værditabsordningen giver boligejere mulighed for at få fjernet den forurening, der udgør en risiko for deres hus og have. Boligejerne og deres ejendomme skal opfylde nogle betingelser for at blive omfattet, og de skal selv betale en lille del af udgifterne, mens størstedelen af pengene kommer fra staten.

Ordningen bygger på ”først til mølle”-princippet, så forureningerne håndteres i den rækkefølge, de forurenede boliggrunde optages under ordningen. Regionerne undersøger og håndterer forureningerne i takt med, at staten bevilger penge til dem. Det er sjældent hele forureningen, der fjernes – kun den del, der udgør en risiko over for boligen.

Værditabsordningen er ikke etableret for at for at sikre boligejere mod et værditab, men for at stabilisere ejendomsmarkedet, så forurenede boliggrunde kan sælges og belånes på rimelige vilkår.

Nuanceringssystemet – forureningens tilstandsrapport

Nuanceringssystemet er indført for at gøre det lettere at forholde sig til risikoen ved forureningen på boliggrunden. Hvis regionen træffer en afgørelse om, at forureningen ikke udgør en risiko for hus og have, bør forureningen ikke være en barriere for normal belåning.

Nuanceringssystemet er bygget op efter samme princip som tilstandsrapporter og inddeler forureningen i 3 kategorier F0, F1 og F2:

  • F0: Forureningen udgør ingen risiko for brug af hus og have.
  • F1: Forureningen udgør ingen risiko for brug af hus og have, hvis enkle råd følges.
  • F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko for brug af hus og have.

6.480 forurenede boliggrunde er nuanceret ved udgangen af 2021. På 2 ud af 3 grunde har forureningen ingen betydning for brug af hus og have.

1/9