9116 9263

Kontakt Regionernes
Videncenter for Miljø
og Ressourcer

mail@miljoeogressourcer.dk

Viden om

Fra problem til mulighed

Med de rette forholdsregler kan der sagtens bygges på forurenede grunde.

Milliarder af kroner investeres i disse år i byudvikling rundt om i Danmark. Pladsmangel og stigende grundpriser gør, at det er blevet attraktivt at bygge på forurenede grunde, fx når gamle havne- og industriområder omdannes til nye attraktive bydele.

Det kræver et indgående kendskab til forureningen at sikre, at den ikke udgør en risiko, når grunden skal bruges til bolig. Regionernes store viden om jordforurening bidra­ger med overblik og nytænkning i forbindelse med kommunernes planer om byudvikling og i de konkrete projekter.

Regioner og kommuner samarbejder årligt om 600 tilladelser til bygge- og anlægsprojekter på forurenede grunde. Samarbejdet sikrer miljø og sundhed og forebygger, at regionernes senere indsats bliver meget dyrere på grund af byggeriet.

Undersøgelser og oprensning betalt af private

Grundejere og bygherrer vælger somme tider selv at betale for undersøgelse og oprensning. Det sker typisk i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter og ejendomshandler.

Gode og grundige undersøgelser er ligesom i regionernes egne oprensninger alfa og omega for at sikre, at der renses det nødvendige op for at sikre en fremtidig sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af arealerne.

Det er en god ide at få hjælp af et rådgivende firma, der har erfaring med at undersøge og rense op. Det er også en god ide at kontakte regionen inden undersøgelsen/oprensningen sættes i gang, for at sikre, at krav, regionen stiller til undersøge/oprensning, er opfyldt. Regionen giver gerne gode råd til processen.

Regionerne er årligt involve­ret i ca. 3.500 undersøgelser og oprensninger betalt af private.

Projekter betalt af grundejere siden 2009.

7/9