9116 9263

Kontakt Regionernes
Videncenter for Miljø
og Ressourcer

mail@miljoeogressourcer.dk

Viden om

Klimaforandringer – en udfordring

Klimaforandringer kan få betydning for spredning af forurening i jord og vand.

Klimaet forandrer sig overalt på jorden og vejret bliver mere ekstremt. I Danmark vil vand blive en særlig udfordring, når vejret ændrer sig med flere kraftige og intensive regnskyl og flere stormflodshændelser i takt med, at havene stiger.

Oversvømmelser kan sprede forurening

Regionerne har analyseret, hvor mange ejendomme i Danmark der risikerer at blive oversvømmet, når ekstreme vejrhændelser sker.

75.000 ejendomme langs vandløb og kyster vil være i farezonen. 15 % af disse ejendomme er forurenede.

Her kan der være fare for, at forurening i jord og grundvand kan fordele sig på en anden måde og over et større område end i dag som følge af de større vandmasser.

Læs mere i rapporten Risiko for oversvømmelse af ejendomme på Danske Regioners hjemmeside

Samarbejde om klimasikring

Regionerne ønsker et tæt samarbejde med kommuner og andre aktører om klimaindsatser på tværs af kommunegrænserne, og har bl.a. lanceret 7 anbefalinger til klimatilpasning af Danmark.

De 7 anbefalinger er Danske Regioners indspil til den nationale klimatilpasningsplan, der skal forhandles i 2022.

Læs mere om de 7 anbefalinger til klimatilpasning på Danke Regioners hjemmeside

10/10