9116 9263

Kontakt Regionernes
Videncenter for Miljø
og Ressourcer

mail@miljoeogressourcer.dk

Viden om

Digitale Selvbetjeningsløsninger

Nemt og hurtigt at få oplysninger om forurenede grunde.

Regionerne har i fællesskab udviklet digitale selvbetjeningsløsninger, så oplysninger om jordforurening kan hentes direkte på regionernes hjemmesider. Det betyder, at borgere og ejendomsmæglere på alle tider af døgnet hurtigt og nemt kan få svar på, hvor jorden er forurenet. I dag bliver 9 ud af 10 henvendelser om forurenede grunde besvaret direkte fra hjemmesiderne.

Oplysningerne bruges i forbindelse med salg af ejendomme, nybyggeri og byudvikling, så der kan tages højde for forureningen. Det sparer samfundet for ressourcer og medvirker til at forhindre nye miljømæssige problemer.

Se om en grund er forurenet

På regionernes hjemmeside kan alle søge oplysninger om forurenede grunde i den pågældende region.

Find oplysninger om forurenede grunde i Region Nordjylland

Find oplysninger om forurenede grunde i Region Midtjylland

Find oplysninger om forurenede grunde i Region Syddanmark

Find oplysninger om forurenede grunde i Region Sjælland

Find oplysninger om forurenede grunde i Region Hovedstaden

9/10