Lovgivning

Svært at give påbud

Hvis forureneren ikke betaler, ender regningen ofte hos regionerne.

Forureneren-betaler-princippet blev skrevet ind lovgivningen i 2000, hvor såvel private virksomheder som offentlige myndigheder fremover fik et objektivt ansvar for at fjerne forurening, de selv havde forårsaget. Staten og kommunerne fører tilsyn med virksomheder og har ansvaret for at udstede påbud til en virksomhed eller grundejer om at undersøge mistanke om en forurening. Hvis undersøgelsen påviser en forurening, kan tilsynsmyndigheden også give et påbud om oprensning.

Det lyder jo egentlig ret ligetil og retfærdigt, at forureneren selvfølgelig betaler for at rydde op efter sig selv. Sådan går det desværre langt fra altid, for det har vist sig at være svært at håndhæve forureneren-betaler princippet. Det betyder, at offentlige myndigheder kan ende med ansvaret for at håndtere forureningerne.

De fleste husker nok Nordic Waste-sagen fra Randers Kommune. Her skred enorme mængder lettere forurenet jord og truede såvel Alling Å som den nærliggende landsby Ølst med at blive begravet i jordmasserne. Virksomheden bag Nordic Waste valgte tidligt i oprydningsprocessen af indgive konkursbegæring og overlade regningen til skatteyderne. Det er nemlig ikke usædvanligt, at private virksomheder vælger at oprette selskaber for at beskytte moderselskabet mod store tab i et datterselskab.

Læs den nyeste redegørelse

Regionerne udgiver hvert år en publikation, som beskriver regionernes arbejde med jordforurening i tekst, figurer, cases, nøgletal og tidsserier.

Se publikation