Regionernes arbejde med jordforurening

Regionerne i Danmark har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen skal sikre rent drikkevand, menneskers sundhed og vandmiljøet.

9116 9263

Kontakt Regionernes
Videncenter for Miljø
og Ressourcer

mail@miljoeogressourcer.dk

Her på platformen kan du læse mere om regionernes indsats med jord- og grundvandsforurening.

Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er at sikre rent drikkevand, menneskers sundhed og beskytte vandmiljøet. Regionerne bruger årligt i omegnen af ½ mia kr. på opgaven.

Med 40.000 forurenede grunde i Danmark er det ikke muligt at sætte ind overalt på samme tid. Regionerne prioriterer derfor de mest miljø- eller sundhedsskadelige forureninger først.

Regionerne arbejder også med udvikling af nye, bedre og billigere metoder til effektivisering af opgaven, administrative opgaver i forbindelse med salg af og byggeri på forurenede grunde, råd og vejledning.

Regionernes arbejde med jordforurening

I Danmark er vi stadig så heldige, at vandværkerne kan levere drikkevand, der kommer direkte fra grundvandet. Sådan skal det blive ved med at være. Men det kræver, at vi passer på vores fælles grundvand. I regionerne er vi i fuld gang med at løfte vores del af ansvaret.

I en film optaget i anledning af FN’s årlige Vandets Dag den 22. marts fortæller regionerne om arbejdet med at beskytte grundvandet.

Se Filmen

Overblik, risikovurdering og prioritering er nøgleordene i regionernes indsats mod jordforurening, så ressourcerne kan sættes ind dér, hvor de giver mest værdi og har størst effekt.

Læs den nyeste redegørelse

Regionerne udgiver hvert år en publikation, som beskriver regionernes arbejde med jordforurening i tekst, figurer, cases, nøgletal og tidsserier.

Se publikation