9116 9263

Kontakt Regionernes
Videncenter for Miljø
og Ressourcer

mail@miljoeogressourcer.dk

Viden om

Fra opsporing til oprensning

Indsatsen mod jordforurening trin for trin.

Regionernes arbejde med jordforurening – kaldet den offentlige indsats – indeholder en række trin. Arbejdet begynder med indsamling af historiske oplysninger og arkivmateriale, inden en række undersøgelser afgør om grunden er forurenet, og om der er behov for oprensning.

Efter hvert trin vurderer regionen, om der fortsat er en risiko. Vurderingen afgør, hvor hurtigt regionen prioriterer forureningen videre til næste trin. Derfor kan der gå flere år, fra en grund bliver kortlagt, til den bliver undersøgt nærmere og eventuelt renset op.

Oprensningen kan omfatte opgravning af forurenet jord eller etablering af et teknisk anlæg, der i mange år frem skal sikre grundvand eller indeklima.

Oprensning har fokus på at sikre, at en risiko mod grundvand, sundhed og vandmiljø håndteres og vil sjældent medføre, at en forurening renses helt op.

3/10