9116 9263

Kontakt Regionernes
Videncenter for Miljø
og Ressourcer

mail@miljoeogressourcer.dk

Viden om

Opgaven med jordforurening

Regionernes indsats beskytter borgernes sundhed, drikkevandet og miljøet.

I Danmark er det regionerne, der har ansvaret for at håndtere risikoen fra de jordforureninger, hvor det ikke er muligt at stille forureneren til ansvar. Forureningen kan fx være sket for så lang tid siden, at det ikke er muligt at finde den, der har forurenet, eller det ikke er muligt at holde forureneren ansvarlig for forureningen.

Regionernes indsats beskytter

  • menneskers sundhed, hvis forureningen påvirker indeklimaet i boliger og børneinstitutioner eller udgør en risiko ved kontakt med den forurenede jord
  • det grundvand, der bruges til drikkevand
  • vandmiljøet i søer, vandløb og langs kyster.
Figuren viser indsatsområderne i forhold til sundhed, drikkevand og vandmiljø

For at håndtere risikoen, skal regionen vide, hvor forureningerne ligger. Derfor kortlægger vi de grunde, hvor jorden er eller kan være forurenet.

Kortlægning skaber overblik

Kortlægningen skaber det overblik, der er nødvendigt for at kunne prioritere, hvilke forureninger regionen skal gøre noget ved og i hvilken rækkefølge, og hvilke forureninger der kan få lov at blive liggende i jorden.

Kortlægning sikrer, at de værste forureninger bliver undersøgt og renset op først.

Kortlægningen forebygger også, at der bygges boliger oven på en forurening, uden der bliver taget højde for forureningen.

Kortlægning af jordforurening

Jordforurening kortlægges på 2 niveauer:

  • Muligt forurenet jord kortlægges på vidensniveau 1, hvis oplysninger viser, at der har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden
  • Forurenet jord kortlægges på vidensniveau 2, hvis undersøgelser viser, at jorden er forurenet.

Råd og vejledning

Regionernes indsats består også i at rådgive og vejlede om forurenede grunde og behandle projekter, når grundejere og private bygherrer selv betaler for at undersøge og rense op.

Oplysninger om jordforurening stilles til rådighed i forbindelse med fx ejendomshandler, og regioner besvarer årligt 181.000 forespørgsler om jordforurening.

2/10