9116 9263

Kontakt Regionernes
Videncenter for Miljø
og Ressourcer

mail@miljoeogressourcer.dk

Danske Regioners persondatapolitik

Denne politik handler om Danske Regioner som dataansvarlig organisation. I denne politik kan du blandt andet læse om vores ansvar og om dine rettigheder.

Som dataansvarlig organisation ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer. Vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om, informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, man har som registreret. Du kaldes ”den registrerede”, når der behandles oplysninger om dig.

DEN DATAANSVARLIGES IDENTITET OG KONTAKTOPLYSNINGER:

Danske Regioner 
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
CVR-nr. 55832218
Tlf: +45 3529 8100
Web: www.regioner.dk

KONTAKT TIL VORES DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DPO):

Danske Regioner har en databeskyttelsesrådgiver, som hjælper med at sikre høj databeskyttelse i organisationen.

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

  • På e-mail: Skriv til: regioner@regioner.dk
    Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes. Danske Regioner er i færd med at få etableret en e-boks kontaktformular.
  • Ved brev: Se adresse ovenfor.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Disse rettigheder er beskrevet nærmere på siden ”Hvilke rettigheder har du som registreret person”.

Hvis du ønsker at få adgang til oplysninger om dig, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Du kan gøre brug af disse rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.

Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

HVIS DU VIL KLAGE

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert. Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger.

COOKIES

Læs den nyeste redegørelse

Regionerne udgiver hvert år en publikation, som beskriver regionernes arbejde med jordforurening i tekst, figurer, cases, nøgletal og tidsserier.

Se publikation