9116 9263

Kontakt Regionernes
Videncenter for Miljø
og Ressourcer

mail@miljoeogressourcer.dk

Publikationer

Filter:
Viden om

Få mere viden om regionernes arbejde

Regionernes opgaver omfatter kortlægning af forurenede grunde, undersøgelser, oprensninger og andre myndighedsopgaver i samarbejde med kommunerne i forbindelse med fx bygge- og anlægsarbejde, og undersøgelser og oprensninger betalt af grundejer.

Læs den nyeste redegørelse

Regionerne udgiver hvert år en publikation, som beskriver regionernes arbejde med jordforurening i tekst, figurer, cases, nøgletal og tidsserier.

Se publikation